Στοιχεία εταιρίας

Αρχή Λειτουργίας

Το σύστημα HRV (Heat reclaim ventilation - αερισμός με ανάκτηση θερμότητας) της DAIKIN ανακτά την θερμότητα που απορρίπτεται από τον εσωτερικό χώρο μέσω εναλλαγής με τον εισερχόμενο εξωτερικό αέρα. Ενώ, τα κλασσικά συστήματα εξαερισμού έχουν ως βασικό μειονέκτημα, ότι ο εσωτερικός αέρας απορρίπτεται απευθείας στο περιβάλλον. Με αυτό τον τρόπο περιορίζονται οι εναλλαγές αέρα του χώρου (ηθελημένος αερισμός) διατηρώντας ένα καθαρό και άνετο περιβάλλον. Επίσης, περιορίζονται τα φορτία που χρειάζεται ο χώρος από το εγκατεστημένο σύστημα κλιματισμού, επομένως επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση. 

Οι μονάδες HRV λειτουργούν αυτόνομα (τύπος VAM-J) ή προσαρμόζονται στο σύστημα κλιματισμού VRV και Sky-Air (τύπος VKM), όπου αυτόματα ρυθμίζονται σε λειτουργία εξαερισμού. Τα συστήματα αερισμού (VAM-J) που λειτουργούν αυτόνομα από ξεχωριστό χειριστήριο, ρυθμίζονται μόνο από τον χρήστη.

Η σειρά VKM που εντάσσεται στο σύστημα κλιματισμού, περιλαμβάνει σερπαντίνα άμεσης εκτόνωσης (DX- direct expansion), με λειτουργία ύγρανσης και αφύγρανσης του αέρα. Η καινοτομία αυτή προσφέρει την δυνατότητα προσαγωγής προκλιματισμένου νωπού αέρα χωρίς να ψύχει τα άτομα που βρίσκονται στο χώρο σε κατάσταση θέρμανσης και αντιστρόφως.Ενεργειακή Αποδοτικότητα

Η μονάδα έχει σχεδιαστεί και βελτιστοποιηθεί με ασυναγώνιστη μείωση των διαστάσεων της (σχεδιασμός ανεμιστήρα, αεραγωγών) και το υψηλής απόδοσης χαρτί (ειδικά κατασκευασμένο στοιχείο HEP) με εκπληκτικές ιδιότητες απορρόφησης υγρασίας. Η μονάδα εναλλαγής θερμότητας ανακτά άμεσα τη θερμότητα που περιέχεται σε λανθάνουσα μορφή θερμότητας (ατμός). Είναι κατασκευασμένο από αντιευφλεκτικό υλικό και επεξεργασμένο κατάλληλα για αποφυγή της μούχλας. Η εσωτερική μονάδα επεξεργάζεται τον εξερχόμενο προς το περιβάλλον αέρα με σκοπό την διατήρηση της θερμοκρασίας εσωτερικά με ελάχιστες ανάγκες σε ψύξη / θέρμανση.
Ευέλικτος Σχεδιασμός

Αν η εξωτερική θερμοκρασία λειτουργίας φτάσει κάτω από -15oC, η μονάδα περνά σε διακεκομμένη λειτουργία αποτρέποντας δημιουργία πάγου ή συμπυκνωμάτων εντός του κιβωτίου. Ο αισθητήρας (θερμίστορ) στο εσωτερικό της μονάδας ανιχνεύει τη θερμοκρασία του εξωτερικού αέρα, και την θέτει αυτόματα σε διακοπτόμενη λειτουργία. 

Το λεπτό σχέδιο της και το χαμηλό ύψος επιτρέπει την εγκατάσταση της σε διάκενα ψευδοροφών ή χώρους με ασυνήθιστο σχήμα. Μπορεί να εγκατασταθεί κάθετα ή οριζόντια ανάλογα με τον διαθέσιμο χώρο.

Οι εργασίες συντήρησης αντικατάστασης του στοιχείου εναλλαγής θερμότητας απαιτούν θυρίδα επίσκεψης διαστάσεων 45x45 cm. Επίπεδα θορύβου

Το επίπεδο θορύβου της μονάδας είναι εξαιρετικά χαμηλό (από 21 dBA) και μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το τρόπο εγκατάστασης στομίων και αεραγωγών. Με μέση στατική πίεση ανεμιστήρα μπορεί να προσαρμοστεί ευέλικτα σε κάθε τύπου εφαρμογή. 


Καθαρός αέρας

Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει ανάμεσα από δύο προγράμματα ανανέωσης αέρα,

  1. Αυξημένη παροχή αέρα στο χώρο: όπου διατηρεί την πίεση του δωματίου σε σωστό επίπεδο και αποτρέπει την είσοδο οσμών ή υγρασίας από όμορους χώρους. (σύνηθες σε εφαρμογές γραφείων)
  2. Ανανέωση με αυξημένο απορριπτόμενο αέρα : όπου μειώνει την πίεση του δωματίου αποτρέποντας την διαρροή αιωρούμενων ιών / βακτηρίων σε άλλα δωμάτια. Αποτελούν αυτόνομα συστήματα και συνήθως συναντώνται σε θαλάμους απομόνωσης νοσοκομείων και ιατρικών κέντρων. 


 


Λύσεις αερισμού


Η αεροστεγής υποδομή των σύγχρονων κτιρίων με υψηλού επιπέδου μόνωση και κουφώματα, η ύπαρξη ανοικτών γραφείων με πολλά άτομα στον ίδιο χώρο δημιουργούν απαιτήσεις για καλό εξαερισμό των χώρων με τεχνολογία ανάκτησης θερμότητας. Η έλλειψη φρέσκου αέρα, μπορεί να προκαλέσει συσσώρευση υγρασίας, μικροβίων και αλλεργιογόνων ουσιών.

Η DAIKIN προσφέρει μια ποικιλία λύσεων εξαερισμού για παροχή φρέσκου και καθαρού αέρα με τον πιο αποδοτικό τρόπο. Τα προϊόντα της, είναι κατασκευασμένα ώστε να συνδυαστούν σε μια ολοκληρωμένη λύση κλιματισμού – εξαερισμού.
Στην αξιολόγηση της ποιότητας του αέρα εσωτερικών χώρων λαμβάνονται τα εξής στοιχεία για την αποτελεσματικότητα του,

  • Εξαερισμός με εναλλάκτη θερμότητας αέρα-αέρα: διαστασιολογείται ώστε να προσάγει και να απάγει επαρκή αέρα στους χώρους που εξυπηρετεί.
  • Ανάκτηση ενέργειας: Ο εισερχόμενος αέρας προς το εσωτερικό του χώρου, ανακτά θερμότητα και υγρασία από τον εξερχόμενο αέρα για μεγιστοποίηση της άνεσης και της απόδοσης.
  • Επεξεργασία αέρα: θερμαίνει ή ψύχει τον εισερχόμενο καθαρό αέρα για να ελαχιστοποιήσει τα φορτία στην εγκατάσταση κλιματισμού.
  • Ύγρανση: εξισορροπεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την εσωτερική και την εξωτερική υγρασία.
  • Φιλτράρισμα: απομακρύνει τη σκόνη, τους ρύπους, τα αλλεργιογόνα και τις οσμές από τον αέρα μέσω των φίλτρων της μονάδας.

Το εύρος λύσεων εφαρμογών εξαερισμού της DAIKIN συνοψίζεται στις εξής λύσεις και συνδυασμό ώστε να είναι συμβατή με συστήματα Sky-Air ή VRV 


• Εξαερισμός με ανάκτηση θερμότητας και υγρασίας (VAM) 
• Αρθρωτή L (Smart) μονάδα ανάκτησης θερμότητας με πλάκες αντιρροής
• Εξαερισμός με ανάκτηση θερμότητας και υγρασίας (VKM) - Ύγρανση και επεξεργασία εισερχόμενου αέρα (pre-conditioning)