Στοιχεία εταιρίας

Τεχνικός Σύμβουλος (Εξοικονομώ)


Η εταιρεία μας ΗΛΙΟΚΛΙΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, εξειδικεύεται στην ανάπτυξη και υλοποίηση έργων που αποσκοπούν στην μείωση της ενεργειακής δαπάνης της κατοικίας σας.

  • Σε πρώτο στάδιο, γίνεται έλεγχος αν πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την ένταξη σας.
  • Εφόσον, υπάρχουν όλα τα δικαιολογητικά προετοιμάζουμε τον φάκελο σας.
  • Αναλαμβάνουμε την πλήρη διαχείριση της αίτησης ένταξης σας στο πρόγραμμα (ως σύμβουλος έργου) και των απαιτούμενων πιστοποιητικών από τους μηχανικούς - ενεργειακούς επιθεωρητές της εταιρείας μας. Το ενεργειακό πιστοποιητικό μαζί με την πρόταση παρεμβάσεων που κατατίθεται στο πρόγραμμα, είναι σύμφωνα με τις παρεμβάσεις που επιθυμείτε και την επίτευξη του ενεργειακού στόχου. (3 ενεργειακές κατηγορίες)
  • Διενεργούμε αυτοψία στο χώρο σας, υπολογίζουμε τις καταναλώσεις σας και σας ενημερώνουμε για την βέλτιστη και ορθολογική χρήση ενέργειας, τα περιθώρια βελτίωσης και την διαφορά στην εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε εφικτό σύστημα.
  • Οι παρεμβάσεις θα ενταχθούν στον διαθέσιμο προϋπολογισμό.
  • Για την ένταξη σας σε επόμενο πρόγραμμα «Εξοικονομώ» εφόσον επιλεχθείτε ως ωφελούμενος. Το ποσοστό που δεν καλύπτει το πρόγραμμα μπορεί να καλυφθεί με δύο τρόπους. Ο πρώτος είναι με ίδια κεφάλαια, στο αρχικό στάδιο ή με δανειοδότηση σας και αίτηση σας σε οποιοδήποτε τραπεζικό ίδρυμα.