Αρχή λειτουργίας Α-Θ
Οι αντλίες θερμότητας χρησιμοποιούνται κυρίως για θέρμανση, για την παραγωγή θερμότητας σε χώρο κατοικίας ώστε να τον διατηρεί σε επιθυμητά επίπεδα θερμοκρασίας. Οι αντλίες θερμότητας αποτελούν συστήματα μετάδοσης θερμότητας από μέσο χαμηλής θερμοκρασίας σε μέσο υψηλής θερμοκρασίας με κυκλική λειτουργία, βάσει ψυκτικού κύκλου συμπίεσης ατμών.
  • Λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας
  • Πιο δημοφιλή προϊοντα
Εξοικονόμηση ενέργειας
Οι ενεργειακά αποδοτικές τεχνολογίες της DAIKIN προσφέρουν αποδοτικές λύσεις θέρμανσης, ψύξης, ζεστού νερου χρήσης. Εξασφαλίζουν εξοικονόμηση με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως ο αέρας, ο ήλιος, το νερό, το έδαφος και μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος. Με τον σωστό σχεδιασμό και υλοποίηση του έργου και τα κατάλληλα εργαλεία διαχείρισης ενέργειας βελτιστοποιείτε η ενεργειακή σας κατανάλωση.