Χαρακτηριστικά Προϊόντος Επίπεδος, κομψός σχεδιασμός ταιριάζει σε οποιοδήποτε εσωτερικό χώρο Τιμές εποχιακής απόδοσης έως Α++ στη λειτουργία ψύξης και Α+ στη λειτουργία θέρμανσης Το ψυκτικό υγρό R-32 μειώνει τις περιβαλλοντικές επιδράσεις κατά 68% σε σχέση...
Κάλυψη Χώρου10 - 20 m^2 Ισχύς Ψύξης9.000 Btu/hr
Χαρακτηριστικά Προϊόντος Επίπεδος, κομψός σχεδιασμός ταιριάζει σε οποιοδήποτε εσωτερικό χώρο Τιμές εποχιακής απόδοσης έως Α++ στη λειτουργία ψύξης και Α+ στη λειτουργία θέρμανσης Το ψυκτικό υγρό R-32 μειώνει τις περιβαλλοντικές επιδράσεις κατά 68% σε σχέση με το...
Κάλυψη Χώρου20 - 25 m^2 Ισχύς Ψύξης12.000 Btu/hr
Χαρακτηριστικά Προϊόντος Επίπεδος, κομψός σχεδιασμός ταιριάζει σε οποιοδήποτε εσωτερικό χώρο Τιμές εποχιακής απόδοσης έως Α++ στη λειτουργία ψύξης και Α+ στη λειτουργία θέρμανσης Το ψυκτικό υγρό R-32 μειώνει τις περιβαλλοντικές επιδράσεις κατά 68% σε σχέση με το...
Κάλυψη Χώρου35 - 40 m^2 Ισχύς Ψύξης18.000 Btu/hr
Χαρακτηριστικά Προϊόντος Επίπεδος, κομψός σχεδιασμός ταιριάζει σε οποιοδήποτε εσωτερικό χώρο Τιμές εποχιακής απόδοσης έως Α++ στη λειτουργία ψύξης και Α+ στη λειτουργία θέρμανσης Το ψυκτικό υγρό R-32 μειώνει τις περιβαλλοντικές επιδράσεις κατά 68% σε...
Κάλυψη Χώρου40 - 50 m^2 Ισχύς Ψύξης22.000 Btu/hr
Χαρακτηριστικά Προϊόντος Επίπεδος, κομψός σχεδιασμός ταιριάζει σε οποιοδήποτε εσωτερικό χώρο Τιμές εποχιακής απόδοσης έως Α++ στη λειτουργία ψύξης και Α+ στη λειτουργία θέρμανσης Το ψυκτικό υγρό R-32 μειώνει τις περιβαλλοντικές επιδράσεις κατά 68% σε...
Κάλυψη Χώρου50 - 65 m^2 Ισχύς Ψύξης24.000 Btu/hr

Πιο δημοφιλή προϊοντα Πιο δημοφιλή προϊοντα