Στοιχεία εταιρίας

Λέβητες συμπύκνωσης αερίου 

 Οι λέβητες συμπύκνωσης αερίου της DAIKIN χρησιμοποιούν καινοτόμο τεχνολογία για να σας παρέχουν αξιόπιστη και ενεργειακά αποδοτική θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης.

Διαδικασία σύνδεσης με το φυσικό αέριο

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει όλη την διαδικασία, για την ολοκλήρωση εγκατάστασης φυσικού αερίου για την κατοικία σας (αυτόνομη ή κεντρική θέρμανση)

  1. Αυτοψία στον χώρο σας για τον έλεγχο σύνδεσης σας με παροχή φυσικού αερίου. 
  2. Σύνταξη και αποστολή της οικονομικής μας προσφοράς σύμφωνα με τις ανάγκες και απαιτήσεις σας.
  3. Με την αποδοχή γίνεται η διαδικασία αίτησης σύμβασης.
  4. Σύνταξη και υποβολή μελέτης εγκατάστασης φυσικού αερίου προς έγκριση, σύμφωνα με τις πολεοδομικές απαιτήσεις στην Εταιρεία Διανομής Αερίου με την τοποθέτηση του αυτόνομου μετρητή διαμερίσματος ή κεντρικού για κεντρική θέρμανση πολυκατοικίας. 
  5.  Ολοκλήρωση της εγκατάστασης του λέβητα αερίου, του εσωτερικού δικτύου θέρμανσης και σωληνώσεων φυσικού αερίου από το συνεργείο μας. 
  6. Επιλογή παρόχου και σύναψη σύμβασης
  7. Έγκριση της κατασκευής σύμφωνα με την υποβληθείσα μελέτη από τους ελεγκτές της Ε.Δ.Α, με βεβαίωση εγκατάστασης.
  8. Τέλος έναυση, ρύθμιση και έλεγχος καυσαερίων από εξειδικευμένο τεχνικό καυστήρων και έκδοση φύλλου καύσης για την αποκοπή σας από το δίκτυο κεντρικής θέρμανσης.