Δαπέδου Κρυφή

[Επικοινωνήστε για Τιμή]
Χαρακτηριστικά Προϊόντος FΝA-A  Διακριτικά κρυφή στον τοίχο: μόνο οι σχάρες των αγωγών εισροής και εκροής είναι ορατές Σειρά ενιαίων εσωτερικών μονάδων για R-32 και R-410A Μέσω του συνδυασμού με την τεχνολογία R-32 Bluevolution μειώνονται οι περιβαλλοντικές...
Τύπος εσωτερικήςΔαπέδου (Κρυφή)

Πιο δημοφιλή προϊοντα Πιο δημοφιλή προϊοντα