Στοιχεία εταιρίαςΌραμα – Αξίες 


Το όραμά μας είναι η εξέλιξη της εταιρείας, με τη συνεχή επένδυση στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και τη δημιουργία μακρόχρονων και αμοιβαία επωφελούμενων συνεργασιών.

Το όραμά μας είναι να παρέχουμε λύσεις τελευταίας τεχνολογίας στους πελάτες μας, με σχεδιασμό βιώσιμων λύσεων που εστιάζουν στη μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. Η αυτοματοποίηση των καθημερινών εργασιών της εταιρείας αποτελεί κίνητρο για την αμεσότερη εξυπηρέτηση των πελατών. Μέσω της συνεχούς εκπαίδευσης και ανάπτυξης, εστιάζουμε στη βελτίωση των απαιτήσεων κάθε έργου σύμφωνα με τα τρέχοντα πρότυπα.

Στόχος μας, να λειτουργούμε με επαγγελματισμό και αίσθημα ευθύνης στις αξίες που διέπουν την εταιρεία μας. Η συνεχής βελτίωση της εταιρικής ταυτότητας και η αυτοματοποίηση των διαδικασιών, όπως και διατήρηση των υπηρεσιών σε υψηλό επίπεδο αποτελούν κύριο κορμό της εταιρείας μας.

Φιλοδοξία μας, το όνομα της ΗΛΙΟΚΛΙΜΑ, να αποτελεί εγγύηση αξιοπιστίας για τους συνεργάτες-προμηθευτές και πελάτες μας.

 

Στόχος της εταιρείας


Στόχος μας είναι η ικανοποίηση των τεχνικών απαιτήσεων του πελάτη με την χρήση βέλτιστων λύσεων που ταυτόχρονα μεγιστοποιούν την εξοικονόμηση ενέργειας, είναι οικονομικά αποδοτικές και παρέχουν ευκολία ελέγχου & συντήρησης.