Στοιχεία εταιρίας

Αυτοματισμοί & Αυτόνομη θέρμανση διαμερίσματος

Οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις θέρμανσης στην Ελλάδα, αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα με την κεντρική θέρμανση του κτιρίου. Σε πλείστες περιπτώσεις διακόπτεται ή μένει εκτός λειτουργίας η κεντρική θέρμανση. Πολυκατοικίες με λίγα διαμερίσματα έχουν προχωρήσει σε αντικατάσταση καυστήρα πετρελαίου σε φυσικού αερίου, ώστε να μη διακοπεί η λειτουργία, καθώς ως μεταβατικό καύσιμο παρουσίαζε σημαντική εξοικονόμηση χρημάτων.

Διαμερίσματα σε πολυκατοικίες που έχουν την δυνατότητα αυτονόμησης προχωρούν σε ατομική θέρμανση φυσικού αερίου, ιδίως παλαιότερα με τις χαμηλές τιμές που είχε το καύσιμο. Εκτός της αυτόνομης θέρμανσης και ανεξαρτησία της ιδιοκτησίας, η αναβάθμιση των αυτοματισμών λειτουργίας αποτελεί μικρή επένδυση για πιο δίκαιη κατανομή δαπανών θέρμανσης.

Σε επιθεωρήσεις λεβητοστασίων πολυκατοικιών παρατηρούνται φαινόμενα κακής ή ανύπαρκτης μόνωσης σωληνώσεων και κακός σχεδιασμός του συστήματος. Σε υφιστάμενα συστήματα δισωληνίου κεντρικής θέρμανσης, υπάρχει δυσκολία στην κατανομή θέρμανσης ανά όροφο. Για την επίλυση και δικαιότερη κατανομή δαπανών απαιτούνται σύγχρονα συστήματα θερμιδομέτρησης, εγκατάσταση εξωτερικού αισθητηρίου και σύγχρονου πίνακα για την αντιστάθμιση θέρμανσης σύμφωνα με την εξωτερική θερμοκρασία.

Η ανισομερής θέρμανση που προκύπτει εύλογα λόγω διάταξης του συστήματος, έχει ως αποτέλεσμα τα διαμερίσματα των χαμηλών ορόφων, να θερμαίνονται περισσότερο και σε γρήγορο χρόνο σε σχέση με των υψηλότερων ορόφων, όπου προκύπτει χαμηλότερη θερμοκρασία στα σώματα. Η άνιση κατανομή ενέργειας επιδεινώνεται περαιτέρω, στην διαχείριση και κατανομή των κοινοχρήστων με την μέθοδο της ωρομέτρησης.