Στοιχεία εταιρίας

Παθητικά Συστήματα Εξοικονόμησης

 

Εισαγωγή

Η ποιότητα κατασκευής κι η τεχνολογία των κουφωμάτων, αποτελούν σημαντικό μέρος για την ενεργειακή κατάταξη της κατοικίας. Η αντικατάσταση των απλών κουφωμάτων με ενεργειακά, αναβαθμίζει το ακίνητο μειώνοντας έως και 85% τις ενεργειακές απώλειες, προσφέροντας θερμομόνωση και ηχομόνωση.

 Η θερμομόνωση επιτυγχάνεται χάρη στην θερμοδιακοπή που δημιουργούν τα ενδιάμεσα μονωτικά υλικά, ως κακός αγωγός της θερμότητας, με αποτέλεσμα να μειώνεται η ενέργεια κι η δαπάνη για ιδανικό εσωτερικό κλίμα. Για επίτευξη μέγιστης θερμομόνωσης, τα κουφώματα που θα επιλεγούν θα πρέπει να έχουν ενεργειακούς υαλοπίνακες, που διαθέτουν λεπτές στρώσεις μεταλλικών στοιχείων στην επιφάνεια των υαλοπινάκων.

Η ηχομόνωση λόγω των σύγχρονων διατάξεων αεροστεγανότητας, προσφέρει σε μέγιστο βαθμό προστασία από ενοχλητικούς θορύβους. Το ποσοστό επίτευξης της ηχομόνωσης εξαρτάται από τον τύπο και πάχος του υαλοπίνακα, από την αεροστεγανότητα του κουφώματος και από τα χαρακτηριστικά του προφίλ αλουμινίου.


Συντελεστής Θερμοπερατότητας Uw / Uf / Ug

 Ο συντελεστής αγωγιμότητας U-value, υπολογίζεται σε (W/m2K). Ο αριθμός αυτός ορίζει την ποσότητα θερμότητας (Watt) που μπορεί να διαπεράσει ένα κούφωμα με επιφάνεια 1,00 m2, όταν η διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ των δύο επιφανειών του (μέσα – έξω) είναι 1,00 βαθμός (oC).

Το κούφωμα αλουμίνιου, όμως, αποτελείται από το προφίλ του αλουμινίου, τζάμι και προφίλ. Τα υλικά αυτά, έχουν διαφορετικούς συντελεστές θερμομόνωσης. Ο συντελεστής θερμοπερατότητας του προφίλ αλουμίνιου λέγεται Uf (U Frame – πλαίσιο) και ο συντελεστής του υαλοπίνακα Ug (U glass -τζάμι).

Η θερμομόνωση του κουφώματος όμως εκφράζεται και από τον συντελεστή Uw (U window-παραθύρου) που αναφέρεται στο σύνολο του κουφώματος, γιατί ο υαλοπίνακας και το προφίλ του, καταλαμβάνουν διαφορετική επιφάνεια ανάλογα με τη διάσταση.


Τεχνικά χαρακτηριστικά ενεργειακών υαλοπινάκων

Κάθε  υαλοπίνακας έχει κάποια τεχνικά χαρακτηριστικά που δείχνουν τις ιδιότητές του, καθώς και την απόδοσή του. Αυτά κάθε κατασκευαστής κουφωμάτων αλουμινίου, τα αναφέρει στην αρχική του προσφορά και παραδίδονται στο τέλος της κατασκευής στον ιδιοκτήτη.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά αποτυπώνουν την απόδοση σε σχέση με την θερμομόνωση, τη διαύγεια του τζαμιού, την φωτεινότητα, την ενέργεια που διαπερνά, το ποσοστό υπεριώδους ακτινοβολίας Uv.

Τα σημαντικότερα τεχνικά χαρακτηριστικά είναι τα εξής,

Συντελεστής θερμομόνωσης (ή θερμοπερατότητας) ( Ug = Uglass)

Μας δείχνει την θερμομόνωση ενός υαλοπίνακα που εκφράζεται ως (Ug). Μας δείχνει το ποσό της ενέργειας που διέρχεται από τον υαλοπίνακα ανά μονάδα χρόνου, ανά μονάδα εμβαδού, ανά μονάδα διαφοράς θερμοκρασίας. Όσο μικρότερος συντελεστής, τόσο μεγαλύτερη η εξοικονόμηση.

Συντελεστής φωτεινότητας (ή Φωτοπερατότητας ή Light transmission) (LT)

Ο Συντελεστής φωτεινότητας εκφράζεται ως (Lt). Είναι ο συντελεστής ο οποίος εκφράζει το ποσοστό του φωτός που διαπερνά τον υαλοπίνακα, ως ποσοστό (επί της %). Όσο μεγαλύτερο το ποσοστό, τόσο περισσότερο φως περνάει (συνήθως είναι της τάξεως  60% – 80%).

Συντελεστής ηλιακής ενέργειας (ή Ηλιακός συντελεστής) (solarfactor = g)

Ο ηλιακός συντελεστής γράφεται (g). Δείχνει το ποσοστό της συνολικής ηλιακής ενέργειας που περνάει μέσα από τον υαλοπίνακα, προς τον εσωτερικό χώρο, σε σχέση με τη συνολική ηλιακή ακτινοβολία που πέφτει πάνω. Εκφράζεται σε ποσοστό (επί της %). Όσο μικρότερο το ποσοστό τόσο το καλύτερος ο υαλοπίνακας και εξαρτάται από τις κλιματολογικές συνθήκες του χώρου. Σύνηθες ποσοστό είναι περίπου 40% (ή 0,40).

Διαπερατότητα Uv ακτινοβολίας.

Ο συντελεστής (Uv) εκφράζει το ποσοστό της επιβλαβούς (Uv) ακτινοβολίας που διαπερνά τον υαλοπίνακα. Ο συντελεστής εξαρτάται από τον τύπο του τζαμιού και το είδος της μεμβράνης που χρησιμοποιείται. Η ιδιότητα λαμβάνεται σοβαρά υπόψιν, καθώς προστατεύει το ξεθώριασμα των ρούχων, την καταστροφή αντικειμένων και επίπλων και κυρίως το ανθρώπινο δέρμα από εγκαύματα και ερεθισμούς.

Θερμομονωτικά πηχάκια – αποστάτες πολυαμιδίου

ένας παράγοντας που μπορεί να βελτιώσει αισθητά τη θερμοπερατότητα του τζαμιού ή ολόκληρου του κουφώματος,  είναι τα πηχάκια – αποστάτες πολυαμιδίου (θερμομονωτικός αποστάτης υάλωσης).  Σε κατασκευές με διπλούς η τριπλούς ενεργειακούς υαλοπίνακες, η απόσταση μεταξύ των αποστατών λαμβάνει σημαντικό ρόλο στη μεταφορά του 22% της συνολικής ενέργειας από μέσα προς τα έξω και αντιστρόφως.


Θερμοδιακοπτόμενα κουφώματα αλουμινίου

Ενεργειακό κούφωμα αλουμινίου ορίζεται το κούφωμα που κατασκευάζεται από θερμοδιακοπτόμενα προφίλ αλουμινίου και έχουν τοποθετηθεί σε αυτό ενεργειακοί υαλοπίνακες και θερμοδιακοπτόμενα κουτιά ρολού.

Τα θερμοδιακοπτόμενα κουφώματα αλουμινίου αποτελούνται από τρία στοιχεία.

 • Το προφίλ αλουμινίου,
 • τον υαλοπίνακα (τζάμι) και
 • το κουτί ρολού

Τα προφίλ των κουφωμάτων (τα παράθυρα, οι μπαλκονόπορτες και οι πόρτες) κατασκευάζονται από αλουμίνιο, το οποίο ως μεταλλικό στοιχείο είναι καλός αγωγός της θερμότητας. Για την αποφυγή μεταφοράς θερμότητας, τοποθετούνται ανάμεσα στο προφίλ ειδικά πλαστικά υλικά. Στα θερμοδιακοπτόμενα προφίλ αλουμινίου για την αύξηση των θερμομονωτικών & ηχομονωτικών του ιδιοτήτων, οι διάφοροι τύποι πλαστικών, με διαφορετικές θερμομονωτικές ιδιότητες είναι (π.χ. πολυαμίδιο, ρυτίνες, υαλοενισχυμένα)


Είδη υαλοπινάκων

Οι ενεργειακοί υαλοπίνακες (διπλοί/τριπλοί) στο εσωτερικό μέρος τους ανάμεσα στους υαλοπίνακες, εφαρμόζεται επίστρωση από αδιαφανή μεταλλικά οξείδια (οξείδια του αργύρου). Μέσω ειδικής επεξεργασίας εφαρμόζεται πάνω ένα ειδικό φιλμ (στρώμα από αδιαφανή μεταλλικά οξείδια του αργύρου), για να αυξάνεται η θερμομόνωση τους και να επιτυγχάνεται εξοικονόμηση ενέργειας τα οποία δεν επιτρέπουν την αντανάκλαση. Αντίθετα, από τους απλούς διπλούς υαλοπίνακες οι ενεργειακοί, δεν επιτρέπουν την μεταφορά θερμοκρασίας με απόδοση 3 φορές μεγαλύτερη από έναν απλό διπλό υαλοπίνακα (Ug = 1,00 W/m2K  έναντι 3,00 W/m2K).

Σε διπλούς / τριπλούς ενεργειακούς υαλοπίνακες έχει τοποθετηθεί εσωτερικά στο σημείο που δεν μπορούμε να ακουμπήσουμε (διάκενο ανάμεσα στα δύο τζάμια), αδιαφανή μεταλλικά οξείδια – φιλμ τα οποία έχουν την ιδιότητα να απορροφούν αλλά και να εκπέμπουν προς τα έξω την ενέργεια.


Τύποι (2 εποχών & 4 εποχών)

Υπάρχουν πολλοί τύποι ενεργειακών υαλοπινάκων. Οι πιο διαδεδομένοι είναι δύο (2) εποχών και τεσσάρων (4) εποχών. Η βασικότερη διαφορά των δύο (2) εποχών από τους τεσσάρων εποχών (4), είναι η συμπεριφορά που έχουν τους καλοκαιρινούς και θερμούς μήνες.

Τα ενεργειακά τζάμια 2 εποχών τα χρησιμοποιούμε σε περιοχές με ψυχρό κλίμα ενώ τα ενεργειακά τζάμια 4 εποχών σε θερμότερα κλίματα. Άλλες παράμετροι που πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν είναι ο προσανατολισμός, η διάσταση του ανοίγματος, η χρήση, οι απαιτήσεις σκίασης  αλλά και οι επιθυμίες των χρηστών.

 • Για ψυχρά κλίματα χρειαζόμαστε ενεργειακό υαλοπίνακα με χαμηλό Ug , υψηλό Lt και υψηλό g
 • Για θερμά κλίματα χρειαζόμαστε ενεργειακό υαλοπίνακα με χαμηλό Ug , μέσο Lt και χαμηλό g

Οι υαλοπίνακες (2) εποχών επιτρέπουν να διαπεράσει η θερμότητα του ηλίου (ηλιακή ενέργεια) μέσα στο σπίτι και κατά συνέπεια να θερμάνει τον χώρο και να δημιουργήσει συνθήκες θερμοκηπίου. Αποτελεί ιδανική λύση σε χώρες με πολύ κρύο. Στην Ελλάδα που διαθέτει έντονη ηλιοφάνεια καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, καθίσταται ασύμφορη ως λύση.

Οι υαλοπίνακες τεσσάρων (4) εποχών διαθέτουν ειδικά φιλμ – επιστρώσεις τα οποία επιτρέπουν στο ηλιακό φως να περάσει μέσα στο σπίτι μας, αλλά εμποδίζουν τη θερμότητα του ηλίου με συνέπεια την εξοικονόμηση ενέργειας.


Θερμοδιακοπτόμενο κουτί ρολού

 Τα θερμοδιακοπτόμενα κουτιά σε αντίθεση με τα απλά περιλαμβάνουν ειδικά μονωτικά υλικά εσωτερικά και εξασφαλίζουν θερμοδιακοπή και αποφυγή μεταφοράς ήχου εσωτερικά. 


Οφέλη από τη χρήση αποδοτικών κουφωμάτων

Η εξοικονόμηση που επιτυγχάνεται με νέα κουφώματα αλουμινίου έχει τα εξής πλεονεκτήματα:

 • Καλύτερη ασφάλεια, χάρη στην ανθεκτική και συμπαγή κατασκευή τους.
 • Καλύτερη ηχομόνωση, η οποία μπορεί να φτάσει σε πολύ υψηλά επίπεδα σε συνδυασμό με πολυεπίπεδους υαλοπίνακες.
 • Καλύτερη θερμομόνωση, ειδικά εάν συνδυαστούν με ειδικά πολυαμίδια & υαλοπίνακες υψηλής ενεργειακής απόδοσης, το σπίτι σας θωρακίζεται από τις θερμοκρασίες χειμώνα-καλοκαίρι.
 • Μηχανική αντοχή, καθώς το αλουμίνιο είναι γνωστό για τις μηχανικές ιδιότητές του. Γι’ αυτό το λόγο με τα κουφώματα αλουμινίου μπορείτε να έχετε στιβαρά παράθυρα και πόρτες με υψηλή αντοχή στο χρόνο και τις καταπονήσεις.
 • Βελτιωμένη αισθητική, τα νέα κουφώματα για την κατασκευή τους απαιτούν τεχνογνωσία και ξεχωρίζουν για την υψηλή τους αισθητική.

Απόδοση Υαλοπινάκων

Ένας ενεργειακός διπλός υαλοπίνακας έχει τριπλάσια απόδοση σε σχέση με ένα απλό διπλό υαλοπίνακα και εξαπλάσια από έναν μονό. Η διαφορά στον συντελεστή θερμομόνωσης, αποτυπώνεται στις τιμές παρακάτω (όσο μικρότερη τιμή – συνεπάγεται μεγαλύτερη εξοικονόμηση)

 • Μονό τζάμι με μέσο συντελεστή υαλοπίνακα (Ug = 5,70 W/m2K)
 • Διπλό απλό τζάμι με μέσο συντελεστή υαλοπίνακα (Ug =3,00 W/m2K)
 • Διπλό Ενεργειακό τζάμι με μέσο συντελεστή υαλοπίνακα (Ug =1,00  W/m2K)
 • Τριπλό Ενεργειακό τζάμι,  με μέσο συντελεστή υαλοπίνακα (Ug = 0,60 W/m2K)