Στοιχεία εταιρίας

Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)

Ο ενεργειακός σχεδιασμός κτιρίων έχει θεσμοθετηθεί με τον K.Eν.A.K. (Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων), με σκοπό τη βελτίωση της απόδοσης, την εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος.

Η Ενεργειακή Κατάταξη των κτιρίων πραγματοποιείται με την έκδοση του Π.Ε.Α. (Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης).

Η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης απαιτείται,

  • Με την ολοκλήρωση κατασκευής νέου κτιρίου
  • Με την ολοκλήρωση της ριζικής ανακαίνισης υφιστάμενου διαμερίσματος (τμήματος κτιρίου ή ολόκληρου κτιρίου).
  • Για το πρόγραμμα "Εξοικονομώ Κατ' Οίκον | Εξοικονομώ- Αυτονομώ (πριν και μετά τις παρεμβάσεις)


Με την Ενεργειακή Επιθεώρηση αποτυπώνεται η υφιστάμενη κατάσταση ενεργειακής κατανάλωσης της κατοικίας,  αξιολόγηση των αδύνατων σημείων και συστημάτων, για την άμεση βελτίωση του τρόπου ζωής των χρηστών. Ένα ενεργειακά αποδοτικό σπίτι λειτουργεί καλύτερα και παρέχει μεγαλύτερη άνεση αφού καταναλώνει λιγότερη ενέργεια στην διάρκεια του έτους.


πεα_