Στοιχεία εταιρίας

Επιδοτούμενο Πρόγραμμα (ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ)

Το πρόγραμμα «Εξοικονομώ» είναι ένα συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών. Στο πρόγραμμα εντάσσονται πολυκατοικίες, τμήματα κτιρίου (διαμερίσματα), μονοκατοικίες με τα εξής βασικά κριτήρια,

  • Δηλωμένη ως κύρια κατοικία, το τρέχον φορολογικό έτος
  • Ενεργειακή σήμανση της κατοικίας βάσει πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης σε κατηγορία χαμηλότερη της «Δ»
  • Νομιμοποίηση όλων των αυθαιρέτων χώρων (αν υπάρχουν)
  • Εισοδηματικά κριτήρια

Οι παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό κτιριακό τομέα, έχουν στόχο την μείωση των ενεργειακών καταναλώσεων. Μέσω επιδότησης ή χορήγησης άτοκων δανείων.

Δικαίωμα ένταξης έχουν κατοικίες οι οποίες χρησιμοποιούνται ως κύριες κατοικίες ή ενοικιάζονται και δηλώνονται στο Ε1 του ενοικιαστή, και ο δικαιούχος είναι φυσικό πρόσωπο με εμπράγματο δικαίωμα πλήρους, ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας.


Προσοχή: Οι κατοικίες που αποκτήθηκαν το τρέχον φορολογικό έτος (διαφοροποιούνται στον Οδηγό του εκάστοτε Προγράμματος και πιθανόν να μην περιλαμβάνονται). Εφόσον, διατίθενται για βραχυχρόνια μίσθωση, ή είναι κενές, δικαίωμα ένταξης έχει μόνο ο πλήρης κύριος ή ο επικαρπωτής.

Η εταιρεία μας, ΗΛΙΟΚΛΙΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, αναλαμβάνει την πλήρη διαχείριση της αίτησης ένταξης στο πρόγραμμα (ως σύμβουλος έργου) και των απαιτούμενων πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης (Π.Ε.Α.) από τους μηχανικούς της εταιρείας (ως ενεργειακοί επιθεωρητές) και υλοποίηση των παρεμβάσεων από το εξειδικευμένο συνεργείο μας.


Οι υπηρεσίες που προσφέρονται

  • Έκδοση Α’ και Β’ Πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) πριν και μετά τις παρεμβάσεις
  • Υπηρεσίες Συμβούλου Έργου (υποβολής αίτησης στο πρόγραμμα και διαχείριση φακέλου, δικαιολογητικών και έλεγχος των υποβληθέντων) με αμεσότητα έως την τελική εκταμίευση
  • Έκδοση Αδειών Μελετών (Μελέτες θερμικών απωλειών – Άδεια Μικρής Κλίμακας – Μελέτη φυσικού αερίου)
  • Υλοποίηση των παρεμβάσεων με δικά μας συνεργεία και εξωτερικούς συνεργάτες