Στοιχεία εταιρίας

Πρόγραμμα Ανακυκλώνω – Αλλάζω Συσκευή 

Το πρόγραμμα «Ανακυκλώνω – Αλλάζω συσκευή» αφορά την αντικατάσταση παλαιών και ενεργοβόρων ηλεκτρικών οικιακών συσκευών (κλιματιστικών, ψυγείων και καταψυκτών). Η εταιρεία μας (ΗΛΙΟΚΛΙΜΑ Ενεργειακή ΙΚΕ) συμμετέχει στο πρόγραμμα ως προμηθευτής, με πιστοποιημένους και αδειούχους τεχνικούς ψυκτικών εγκαταστάσεων. Στόχος του προγράμματος είναι να δώσει κίνητρο στα νοικοκυριά να προμηθευτούν, μέσω κρατικής επιδότησης, νέες συσκευές, υψηλής ενεργειακής αποδοτικότητας, φιλικές προς το περιβάλλον, με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, βοηθώντας την προστασία του περιβάλλοντος με χαμηλότερες εκπομπές σε διοξείδιο του άνθρακα.


Ύψος Επιδότησης

Το πρόγραμμα παρέχει επιδότηση ύψους από 30% έως και 50% για την αγορά νέας συσκευής και παράλληλη ανακύκλωση της υφιστάμενης, στις προθεσμίες που ορίζει, αναλόγως του κύκλου και της ένταξης.

Η αγορά στην εταιρεία μας, αφορά έως δύο (2) κλιματιστικές μονάδες.

Τα ποσά επιδότησης (καθαρή αξία) του προγράμματος όπως φαίνονται στο παρακάτω πίνακα.

Η αξία της επιδότησης προκύπτει σε συνάρτηση με το εγκεκριμένο ποσοστό και εξαρτάται από τα ακόλουθα κριτήρια:

  • > Χαρακτηριστικά της συσκευής (διαφορετικά ποσά ανά ψυκτική ισχύ).
  • > Εισοδηματικά κριτήρια.


  


Τρόπος υπολογισμού επιδότησης

O τρόπος υπολογισμού της επιδότησης είναι σε απλοποιημένη μορφή, 

> (Ποσό επιδότησης)= [Ποσοστό επιδότησης]  x [Καθαρή αξία αγοράς]

Αν  που το καθαρό ποσό αγοράς επί το ποσοστό επιδότησης είναι μεγαλύτερο από το ποσό στον οδηγό του προγράμματος λαμβάνεται την μέγιστη επιδότηση που έχετε αιτηθεί όπως φαίνεται παρακάτω, 

> (Maximum ποσό επιδότησης)= [Ποσοστό επιδότησης]  x [Καθαρή αξία αγοράς]> [Ποσό καθαρής αξίας βάσει ψυκτικής ισχύος]

Σε αντίθετη περίπτωση, που το καθαρό ποσό αγοράς επί το ποσοστό επιδότησης είναι μικρότερο από τον οδηγό του προγράμματος, λαμβάνεται το ποσό που προκύπτει από την εξίσωση.

> (Μικρότερο ποσό επιδότησης)= [Ποσοστό επιδότησης]  x [Καθαρή αξία αγοράς]<[Ποσό καθαρής αξίας βάσει ψυκτικής ισχύος]