Στοιχεία εταιρίας


Η-Μ Εγκαταστάσεις


Καλύπτουμε, όλο το φάσμα των Η/Μ Εφαρμογών και εγκαταστάσεων.

Το εξειδικευμένο και έμπειρο τεχνικό προσωπικό μας, κατασκευάζει το έργο με υλικά που πληρούν αυστηρές προδιαγραφές και  ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις σας. Διαθέτουμε ποικιλία προϊόντων για κάθε σας ανάγκη. Όλες οι εργασίες κατασκευής επιβλέπονται πάντα από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό.

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει τις παρακάτω κατηγορίες μελετών Η/Μ συστημάτων, με πακέτα εργασιών και υπηρεσιών όπως,


Ενεργειακές Μελέτες (ΚΕνΑΚ)

Έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού (ΠΕΑ)

Συστήματα κλιματισμού (ψύξη, αερισμός - εξαερισμός)

Μελέτες εξοικονόμησης ενέργειας Η-Μ συστημάτων

Μελέτη & εγκατάσταση φυσικού αερίου (κεντρική θέρμανση / αυτονομία)

Μελέτη & εγκατάσταση αντλίας θερμότητας (θερμαντικά σώματα / fan-coil/ ενδοδαπέδια θέρμανση)

Μελέτη & εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα παραγωγής ζεστού νερού χρήσης

Μελέτη & εγκατάσταση κεντρικού ηλιακού συστήματος με boiler, βεβιασμένης κυκλοφορίας

Έξυπνο κτίριο (αυτοματισμοί και συστήματα διαχείρισης)

Εγκαταστάσεις πυρανίχνευσης - πυροπροστασίας

Μελέτη & εγκατάσταση ύδρευσης - αποχέτευσης